Cơ chế đầu tư đặc thù

Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

Cơ chế chính sách đặc thù

  • Nhà đầu tư được toàn quyền lựa chọn và quyết định thực hiện dự án theo hình thức đầu tư phù hợp.
  • Được hưởng chính sách ưu đãi đầu tư theo quy định của Chính phủ Việt Nam, trong đó có Khu KTM Chu Lai và 15/18 huyện thuộc Danh mục địa bàn ưu đãi đầu tư theo quy định của Chính phủ về mặt bằng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế nhập khẩu,...
  • Đơn giá cho thuê đất có kết cấu hạ tầng trong các khu công nghiệp bằng 1/3 so với các khu vực khác; tùy lĩnh vực đầu tư, dự án có thể được miễn tiền thuê đất chưa có kết cấu trong thời gian 11 năm, 15 năm hoặc suốt thời hạn triển khai dự án. 
  • Được tỉnh Quảng Nam hỗ trợ một phần chi phí bồi thường; chi phí đào tạo lao động; xây dựng nhà ở công nhân; chi phí xúc tiến thương mại, quảng bá giới thiệu sản phẩm.
  • Ngoài những quy định chung, những dự án quy mô lớn và có ý nghĩa quan trọng được chính quyền tỉnh Quảng Nam phối hợp với nhà đầu tư nghiên cứu trình Chính phủ Trung ương cho áp dụng các chính sách đặc thù.
  • Tất cả thủ tục đầu tư được giải quyết theo cơ chế "một cửa liên thông" tại một cơ quan đầu mối duy nhất; thời gian rút ngắn tối đa so với quy định chung; nhà đầu tư không phải nộp bất kỳ chi phí dịch vụ nào trừ những khoản lệ phí theo quy định của Chính phủ.
 

Chi phí đầu tư cạnh tranh

  • Đơn giá cho thuê đất có cơ sở hạ tầng trong các khu công nghiệp bằng 1/3 so với các khu vực khác; một số dự án đặc biệt được miễn 100% tiền thuê đất chưa có kết cấu trong thời gian 11 năm, 15 năm hoặc trong suốt thời gian triển khai dự án
  • Chi phí đầu tư xây dựng thấp.
  • Chi phí nhân công bằng 2/3 các khu vực khác.
Chi phí Khu vực khác Quảng Nam
Thuê mặt bằng KCN 50 - 120 USD/m2/50 năm 20 - 35 USD/m2/50 năm
Cán bộ quản lý 500 - 1000 USD/tháng 300 - 500 USD/tháng
Công nhân, Lao động phổ thông 200 USD/tháng 150 USD/tháng