Tổ chức XTTM nước ngoài tại VN

Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF
DANH SÁCH VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CỦA CÁC TỔ CHỨC XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI NƯỚC NGOÀI TẠI VIỆT NAM ĐÃ ĐƯỢC CẤP PHÉP
(Thông tin liên hệ chi tiết tải tại đây)
 
  • Văn phòng đại diện Tổ chức thúc đẩy ngoại thương Nhật Bản tại Hà Nội (JETRO HANOI)
  • Văn phòng đại diện Japan External Trade Organization tại thành phố Hồ Chí Minh (JETRO Hồ Chí Minh)
  • Văn phòng đại diện Hiệp hội Thương mại Hàn Quốc (KITA) tại thành phố Hồ Chí Minh
  • Văn phòng đại diện Taiwan Trade Center, Inc tại thành phố Hồ Chí Minh
  • Văn phòng đại diện của tổ chức Entreprise Rhône - Alpes tại Việt Nam (ERAI Việt Nam)
  • Văn phòng đại diện thường trú Hiệp hội các Phòng Thương mại và Công nghiệp Đức (DIHK)
  • Văn phòng đại diện Hong Kong Trade Development Council tại thành phố Hồ Chí Minh
  • Văn phòng đại diện thường trú Hiệp hội các Phòng Thương mại và Công nghiệp Đức (DIHK) tại Hà Nội
  • Văn phòng đại diện Cục xúc tiến thương mại Cộng hoà Séc tại thành phố Hồ Chí Minh (RRO of Czech Trade in HCMC )
  • Văn phòng đại diện Phòng Thương mại và Công nghiệp Hàn Quốc tại Hà Nội