Thương mại VN tại nước ngoài

Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF
DANH SÁCH THƯƠNG VỤ VIỆT NAM TẠI NƯỚC NGOÀI
(Thông tin liên hệ chi tiết tải tại đây)
 
 
KHU VỰC THỊ TRƯỜNG CHÂU Á - THÁI BÌNH DƯƠNG
 
 • Thương vụ tại CAMPUCHIA
 • Văn Phòng Kinh tế Văn hóa Việt nam tại ĐÀI BẮC (TRUNG QUỐC)
 • Thương vụ tại HÀN QUỐC
 • Thương vụ tại HỒNG KÔNG (Kiêm nhiệm MACAO)
 • Thương vụ tại INDONESIA (Kiêm nhiệm PAPUA NEW GUINEA và ĐÔNG TIMO)
 • Thương vụ tại LÀO
 • Thương vụ tại MALAYSIA
 • Thương vụ tại MYANMAR
 • Thương vụ tại NEW ZEALAND (Kiêm nhiệm FIJI, SAMOA)
 • Thương vụ tại NHẬT BẢN
 • Thương vụ tại PHILLIPPINES (Kiêm nhiệm PALAU)
 • Thương vụ tại SINGAPORE
 • Thương vụ tại THÁI LAN (Kiêm nhiệm NEPAL)
 • Thương vụ tại TRUNG QUỐC
 • Chi nhánh Thương vụ tại CÔN MINH (TRUNG QUỐC)
 • Chi nhánh Thương vụ tại NAM NINH (TRUNG QUỐC)
 • Chi nhánh Thương vụ tại QUẢNG CHÂU (TRUNG QUỐC)
 • Thương vụ tại ÚC (Kiêm nhiệm VANUATU, QUẦN ĐẢO MARSHALLS, MICRONESIA, QUẦN ĐẢO SOLOMON)
 
KHU VỰC THỊ TRƯỜNG CHÂU ÂU
 
 • Thương vụ tại ANH
 • Thương vụ tại ÁO (Kiêm nhiệm SLOVENIA)
 • Thương vụ tại BA LAN
 • Thương vụ tại BELARUS
 • Thương vụ tại BỈ và EU (kiêm nhiệm LUXEMBOURG)
 • Thương vụ tại BUNGARI (Kiêm nhiệm MACEDONIA)
 • Thương vụ tại ĐỨC
 • Thương vụ tại HÀ LAN
 • Thương vụ tại HUNGARY
 • Thương vụ tại NGA 
 • Chi nhánh Thương vụ tại VIỄN ĐÔNG (NGA)
 • Thương vụ tại PHÁP
 • Thương vụ tại RUMANI (Kiêm nhiệm SERBIA, MONTENEGRO)
 • Thương vụ tại Cộng hòa SÉC (kiêm nhiệm SLOVAKIA)
 • Thương vụ tại TÂY BAN NHA (Kiêm nhiệm BỒ ĐÀO NHA)
 • Thương vụ tại THỤY ĐIỂN (Kiêm nhiệm ĐAN MẠCH, PHẦN LAN, ICELAND, NAUY)
 • Thương vụ tại THỤY SỸ (Kiêm nhiệm LIECHTENSTEIN)
 • Thương vụ tại UCRAINA
 • Thương vụ tại UZBEKISTAN (Kiêm nhiệm TADJIKISTAN, KYRGYZSTAN)
 • Thương vụ tại Ý (Kiêm nhiệm HY LẠP, MALTA, CYPRUS)
 
KHU VỰC THỊ TRƯỜNG CHÂU MỸ
 
 • Thương vụ tại ARGENTINA (Kiêm nhiệm URUGUAY, PARAGUAY)
 • Thương vụ tại BRASIL (kiêm nhiệm BOLIVIA, COLOMBIA)
 • Thương vụ tại CANADA
 • Thương vụ tại CHILE
 • Thương vụ tại CUBA
 • Thương vụ tại HOA KỲ
 • Chi nhánh Thương vụ tại SAN FRANCISCO (HOA KỲ)
 • Chi nhánh Thương vụ tại HOUSTON (HOA KỲ)
 • Trung tâm giới thiệu sản phẩm của Việt Nam ở NEW YORK (HOA KỲ)
 • Thương vụ tại MEXICO
 • Thương vụ tại VENEZUELA
 
KHU VỰC THỊ TRƯỜNG CHÂU PHI – TÂY Á – NAM Á
 
 • Thương vụ tại AI CẬP
 • Thương vụ tại ẤN ĐỘ (Kiêm nhiệm MALDIVES, SRI LANKA)
 • Thương vụ tại ALGERIA (Kiêm nhiệm MALI, BENIN)
 • Thương vụ tại Ả RẬP XÊ ÚT
 • Thương vụ tại CÁC TIỂU VƯƠNG QUỐC Ả RẬP THỐNG NHẤT – UAE (Kiêm nhiệm IRẮC)
 • Thương vụ tại KUWAIT (Kiêm nhiệm OMAN, QUARTA)
 • Thương vụ tai IRAN 
 • Thương vụ tai ISRAEL
 • Thương vụ tai MA RỐC (Kiêm nhiệm GUINEA, SENEGAL)
 • Thương vụ tại NAM PHI (Kiêm nhiệm MOZAMBIQUE, MADAGASCAR)
 • Thương vụ tại NIGERIA (Kiêm nhiệm GHANA, CHAD)
 • Thương vụ tại PAKISTAN (kiêm nhiệm AFGANISTAN)
 • Thương vụ tại THỔ NHĨ KỲ (Kiêm nhiệm ĐẢO SÍP, LIBĂNG)
 
PHÁI ĐOÀN ĐẠI DIỆN THƯỜNG TRỰC VIỆT NAM BÊN CẠNH LIÊN HỢP QUỐC, WTO VÀ CÁC TỔ CHỨC QUỐC TẾ TẠI GENEVA
 
 • Phòng WTO