Tin tức & Sự kiện

Tình hình tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính tại Trung tâm Hành chính công và Xúc tiến đầu tư tỉnh Quảng Nam

Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF
Qua hơn 04 tháng thực hiện chủ trương về tăng cường cải cách hành chính, góp phần phát triển kinh tế - xã hội. Trung tâm Hành chính công và Xúc tiến đầu tư tỉnh Quảng Nam báo cáo tình hình kết quả tiếp nhận, giải quyết TTHC; thu phí, lệ phí của tổ chức, cá nhân đến giao dịch tại Trung tâm từ ngày 09/01/2017 đến ngày 04/5/2017 cụ thể như sau:
         
Về tiếp nhận, giải quyết TTHC
         
Kết quả từ ngày 09/01/2017 đến ngày 04/5/2017 đã có 13.199 hồ sơ được tiếp nhận tại Trung tâm (trung bình mỗi ngày có 152 hồ sơ). Đã giải quyết 12.063 hồ sơ giao xuống Bộ phận trả kết quả tập trung tại Trung tâm (Riêng từ ngày 28/4 đến 04/5/2017 đã có 618 hồ sơ đã được tiếp nhận tại Trung tâm). Đã giải quyết 389 hồ sơ giao xuống bộ phận trả kết quả tập trung. Tỷ lệ giải quyết hồ sơ đúng hạn 100% gồm: BQL các KCN: 01 hồ sơ; Sở Công Thương: 25 hồ sơ; Sở GTVT: 18 hồ sơ; Sở Giáo dục và Đào tạo: 05 hồ sơ; Sở KH&ĐT: 42 hồ sơ; Sở LĐTB&XH: 01 hồ sơ; Sở NN & PTNT: 06 hồ sơ; Sở Thôn tin và Truyền thông: 01 hồ sơ; Sở TN&MT: 01 hồ sơ; Sở Tư Pháp: 74 hồ sơ; Sở VHTT & DL: 06 hồ sơ; Sở Y tế: 01 hồ sơ; Công an tỉnh: 208 hồ sơ. 
         
Về thu phí, lệ phí
         
Kết quả thu lũy kế đến hết ngày 04/5/2017 là 1.648.471.000 đ, trong đó: Quý I thu 1.106.776.000 đồng (đã chuyển về các đơn vị); tháng 4 thu 499.545.000 đồng; tháng 5 (tính đến 04/5/2017) thu 42.150.000 đồng.
         
Nhìn chung, qua theo dõi nhận thấy ý kiến của người dân và doanh nghiệp, phần lớn hài lòng về thái độ và thời gian giải quyết thủ tục tại Trung tâm. Đa số các thủ tục hành chính được giải quyết đúng hạn, tạo sự hài lòng đối với cá nhân và tổ chức đến gia dịch.
          HTDN
 

Các tin khác: