Tin tức & Sự kiện

Tình hình KT-XH tháng 10, 10 tháng năm 2017; nhiệm vụ công tác trọng tâm 2 tháng cuối năm 2017

Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF
Tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh 10 tháng năm 2017 có chuyển biến tích cực một số mặt: tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ ở các ngành hàng đều tăng, tổng lượt khách tham quan, lưu trú tăng khá; công tác cải cách hành chính, đối ngoại, tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, phòng chống tham nhũng được tăng cường; an ninh chính trị, trật tư an toàn xã hội được đảm bảo các hoạt động văn hóa, du lịch, thông tin truyền thông được đẩy mạnh.
 
Về kinh tế, Chỉ số sản xuất công nghiệp tháng 10 tăng so với tháng trước (tăng 28,6%) nhưng tính chung 10 tháng vẫn giảm 4,9% so với cùng kỳ ; chủ yếu là do ngành chế biến, chế tạo chiếm tỷ trọng lớn nhưng giảm gần 8,8%; các ngành khác đều tăng, ngành sản xuất và phân phối điện, khí đốt tăng gần 43,3%; ngành cung cấp nước xử lý rác thải tăng 12,8%; ngành khai khoáng tăng gần 3,4%.
Tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ thực hiện trong 10 tháng hơn 34.330 tỷ đồng, tăng 13,6% so với cùng kỳ. Chỉ số giá tiêu dùng tháng 10/2017 tăng 0,51% so với tháng trước và tăng 2,27% so với tháng 12 năm trước; bình quân 10 tháng chỉ số giá tăng 5,15% so với cùng kỳ. 
 
Tổng lượt khách tham quan và lưu trú đạt trên địa bàn tỉnh tháng 10 hơn 486 nghìn lượt, tăng 34% so cùng kỳ. Tính chung 10 tháng, tổng lượt khách đến tham quan và lưu trú gần 4.650 nghìn lượt, tăng 19,4%. Hoạt động dịch vụ trong tháng 10/2017 giảm 0,2% so với tháng trước; giảm chủ yếu trong nhóm dịch vụ kinh doanh bất động sản và nhóm nghệ thuật, vui chơi, giải trí.
 
Về sản xuất nông nghiệp, năng suất lúa đạt 50 tạ/ha, giảm 1 tạ/ha so với vụ Hè Thu năm 2016; tổng sản lượng lương thực cây có hạt đạt gần 520 nghìn tấn, tăng 20 nghìn tấn so với cùng kỳ (tương ứng tăng 4%). Chăn nuôi gia súc, gia cầm phục hồi chậm, giá cả vẫn ở mức thấp nên tổng đàn không tăng mà có xu hướng giảm. Sản lượng khai thác thủy sản tính chung trong 10 tháng đạt 77.180 tấn, tăng 5,6% so với cùng kỳ (tương ứng với 4.080 tấn). 
 
Về tài chính tiền tệ và thu chi ngân sách, đến cuối tháng 10 tổng huy động trên địa bàn hơn 42.560 tỷ đồng, tăng gần 21,2% so với đầu năm và tăng hơn 28,5% so với cùng kỳ. Tổng dư nợ trên địa bàn hơn 50.016 tỷ đồng, tăng gần 3% so với tháng trước và tăng 14,8% so với đầu năm nhưng mức tăng này vẫn thấp hơn so với cùng kỳ. Đến ngày 31/10/2017, tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn hơn 15.550 tỷ đồng, bằng 74,2% dự toán, đạt thấp so với tiến độ đề ra. Tổng chi ngân sách địa phương 12.600 tỷ đồng, bằng 61,3% dự toán, tăng 16% so với cùng kỳ.
 
Về phát triển doanh nghiệp, qua 10 tháng đã thành lập mới 1.016 doanh nghiệp, tăng 104 doanh nghiệp so với cùng kỳ; tổng vốn đăng ký hơn 14.872 tỷ đồng; thu hồi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh 283 doanh nghiệp, giải thể 97 doanh nghiệp . Đã cấp giấy chứng nhận đầu tư cho 17 dự án FDI, tổng vốn đăng ký gần 91,7 triệu USD. Cấp phép 64 dự án đầu tư trong nước với tổng vốn đăng ký hơn 14.110 tỷ đồng. So với cùng kỳ, tăng 34 dự án đầu tư trong nước và tăng 04 dự án FDI.
 
Về tình hình lao động, tính đến ngày 16/10/2017, đã có 1.554 lao động được đào tạo nghề theo Nghị quyết 12 của HĐND tỉnh và Quyết định số 3577 của UBND tỉnh, trong đó có 858 lao động là người dân tộc thiểu số; đã hoàn thành đào tạo 968 người, trong đó có 516 người là dân tộc thiểu số; số lao động hiện nay đang làm việc tại các doanh nghiệp là 741 lao động, trong đó có 430 lao động là đồng bào dân tộc thiểu số. Trong tháng đã đưa 68 lao động đi làm việc tại nước ngoài, nâng tổng số lao động đi làm việc theo hợp đồng tại nước ngoài từ đầu năm đến nay lên 544 lao động. 
 
Để phấn đấu đạt được kết quả cao nhất các mục tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội đã đề ra trong năm 2017, UBND tỉnh yêu cầu các ngành, địa phương tập trung rà soát và quyết liệt triển khai đồng bộ các giải pháp để thực hiện hiệu quả một số nhiệm vụ sau: Tiếp tục thực hiện đồng bộ các giải pháp tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện cho doanh nghiệp thúc đẩy phát triển sản xuất, kinh doanh; ổn định giá cả thị trường, tiêu thụ sản phẩm, giảm hàng tồn kho; chú trọng phát triển khởi sự, khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh. Tiếp tục thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp, chú trọng phát triển nông nghiệp sạch, nông nghiệp công nghệ cao. Tăng cường công tác quản lý chi ngân sách nhà nước, bảo đảm tiết kiệm, chặt chẽ và hiệu quả đảm bảo cân đối ngân sách những tháng cuối năm. Chú trọng công tác đào tạo nghề theo hướng hiệu quả; tiếp tục tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc đến công tác đào tạo nghề, nhất là lao động nông thôn, miền núi. Tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư, đánh giá, đề ra các giải pháp mang tính đột phá trong năm 2018. Tăng cường công tác cải cách thủ tục hành chính; chuẩn bị các điều kiện cần thiết để đưa Trung tâm Hành chính công của thành phố Tam Kỳ, thành phố Hội An, thị xã Điện Bàn hoạt động vào đầu tháng 01/2018. Đẩy mạnh triển khai thực hiện việc phân cấp cấp, ủy quyền; nhất là việc nâng số lượng thủ tục hành chính được tiếp nhận, thẩm định, phê duyệt, trả kết quả tại Trung tâm Hành chính công và Xúc tiến đầu tư tỉnh (4 trong 1); tập trung triển khai cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4.
 
HTDN
 

Các tin khác: