Tin tức & Sự kiện

Tình hình hoạt động của doanh nghiệp Quảng Nam quý I/2017

Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF
Quảng Nam từ chỗ chỉ có rất ít các doanh nghiệp với quy mô nhỏ, đến nay đã có hơn 6.000 doanh nghiệp với quy mô quốc gia và khu vực, tham gia vào chuỗi giá trị toàn cầu. Để có được kết quả đó, chính quyền Quảng Nam đã luôn nỗ lực cải cách gắn với mục tiêu thu hút đầu tư, cải thiện môi trường kinh doanh. Đầu năm 2017, Trung tâm Hành chính công đi vào hoạt động vừa tiếp nhận giải quyết thủ tục hành chính, vừa kết hợp công tác quảng bá xúc tiến đầu tư và hỗ trợ doanh nghiệp. Mô hình kép này đã phát huy ưu thế trong hỗ trợ doanh nghiệp.
 
Với tinh thần "không chờ nhà đầu tư đến, mà chủ động đi tìm" đã giúp Quảng Nam có sức hút mạnh mẽ với các nhà đầu tư. Sau 20 năm tái lập tỉnh, Quảng Nam đang đứng trước một thời kỳ mới, một vị thế mới và đây cũng là vận hội mới cho các nhà đầu tư đến với Quảng Nam. 
 
 
Quang cảnh sản xuất tại Công ty CP ô tô Trường Hải (Ảnh sưu tầm)
 
Theo số liệu từ Cục thuế, toàn tỉnh có 6.098 doanh nghiệp đang hoạt động. Trong đó, số doanh nghiệp đăng ký mã số thuế mới trong quý I/2017 là 328 doanh nghiệp, trong đó doanh nghiệp nhà nước 01 doanh nghiệp, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài 05 doanh nghiệp, doanh nghiệp ngoài quốc doanh 322 doanh nghiệp. Thu ngân sách nhà nước từ doanh nghiệp (lũy kế đến hết quý báo cáo) 3.089.528 triệu đồng, đạt 24,87% so với dự toán, trong đó nhiều nhất phải kể đến đóng góp của các doanh nghiệp ngoài quốc doanh là 2.629.910 triệu đồng, đạt 24,01% so với dự toán, còn lại là doanh nghiệp Nhà nước là 250.444 triệu đồng, đạt 37,66% so với dự toán và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài là 209.174 triệu đồng, đạt 25,89% so với dự toán.
 
Mặc dù có những bước phát triển mạnh nhưng trước tình hình khó khăn chung của nền kinh tế, doanh nghiệp tỉnh không thoát khỏi việc làm ăn thua lỗ buộc phải ngừng hoạt động hoặc giải thể. Trong quý I/2017, số doanh nghiệp giải thể và thu hồi mã số thuế là 140 doanh nghiệp, trong đó, doanh nghiệp nhà nước 02 doanh nghiệp, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài 02 doanh nghiệp, doanh nghiệp ngoài quốc doanh 136 doanh nghiệp.
 
HTDN
 

Các tin khác: