Tin tức & Sự kiện

Đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân liên quan đến quản lý dân cư

Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF
Ngày 30/10/2017, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 112/NQ-CP về việc đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân liên quan đến quản lý dân cư thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Công an.
 
Nghị quyết đã thông qua Phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Công an đối với 08 lĩnh vực, gồm: lĩnh vực quản lý xuất nhập cảnh; lĩnh vực quản lý ngành, nghề kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự; lĩnh vực đăng ký, quản lý phương tiện giao thông cơ giới đường bộ; lĩnh vực tổ chức cán bộ; lĩnh vực chính sách; lĩnh vực phòng cháy, chữa cháy; lĩnh vực cấp, quản lý chứng minh nhân dân; lĩnh vực đăng ký, quản lý cư trú.
 
Theo đó, sẽ thực hiện đơn giản hóa thủ tục Cấp giấy xác nhận nhân sự của công dân Việt Nam ở nước ngoài. Thời gian xác minh giải quyết thủ tục hành chính tại Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an cấp tỉnh sẽ được rút ngắn từ 25 ngày làm việc xuống còn 20 ngày làm việc quy định tại khoản 8 Điều 1 Thông tư liên tịch số 08/2013/TTLT-BCA-BNG ngày 20/8/2013.
 
Đồng thời, Nghị quyết bỏ yêu cầu xuất trình chứng minh nhân dân; giấy khai sinh hoặc sổ hộ khẩu đối với người dưới 14 tuổi đối với thủ tục “Cấp giấy thông hành xuất, nhập cảnh vùng biên giới cho công dân Việt Nam thường trú tại các xã, phường, thị trấn tiếp giáp đường biên giới Việt Nam - Trung Quốc ở Công an cấp xã” quy định tại Điều 6 Thông tư số 67/2013/TT-BCA ngày 11/12/2013 của Bộ Công an.
 
Chính phủ giao Bộ Công an chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan liên quan hoàn thành việc sửa đổi, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật gồm Luật Cư trú năm 2006 và Luật sửa đổi, bổ sung Luật Cư trú và 07 Nghị định liên quan, trình Chính phủ ban hành hoặc trình Quốc hội ban hành; đồng thời, chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan có liên quan xây dựng, ban hành văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc bãi bỏ các Thông tư, Thông tư liên tịch liên quan để thực hiện các nội dung đơn giản hóa thủ tục hành chính nêu tại Nghị Quyết./.
 
Tham khảo Nghị quyết số 112/NQ-CP tại đây.
 
TNGQ
 

Các tin khác: