Tin tức & Sự kiện

Công ty TNHH Dae Young E&C (Hàn Quốc) đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp Đại Tân, huyện Đại lộc

Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF
Tại Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Quảng Nam ngày 26/3/2017, lãnh đạo tỉnh Quảng Nam đã trao Thông báo số 99/TB-UBND ngày 21/3/2017 về thỏa thuận nghiên cứu lập thủ tục đầu tư dự án Đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng Khu công nghiệp Đại Tân, huyện Đại Lộc cho Công ty TNHH Dae Young E&C (Hàn Quốc). Với quy mô diện tích nghiên cứu quy hoạch xây dựng lên đến 200ha, khu công nghiệp Đại Tân thuộc địa bàn 2, xã Đại Phong và Đại Tân, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam.
 
Để hỗ trợ cho Công ty TNHH Dae Young E&C trong việc khảo sát, nghiên cứu lập quy hoạch xây dựng và thực hiện các thủ tục hành chính có liên quan đến đầu tư xây dựng kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Đại Tân, ngày 14/4/2017, UBND tỉnh Quảng Nam ra Quyết định số 1231/QĐ-UBND về việc thành lập Tổ công tác hỗ trợ đầu tư xây dựng Khu công nghiệp Đại Tân, huyện Đại Lộc. Tổ công tác bao gồm đại diện lãnh đạo các Sở, Ban, Ngành có liên quan và UBND huyện Đại Lộc. Tổ công tác còn có vai trò tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan phối hợp với Công ty TNHH Dae Young E&C trong quá trình tổ chức thực hiện công tác giải phóng mặt bằng và triển khai dự án đúng tiến độ đã cam kết.
 
Hiện tại, Công ty TNHH Dae Young E&C đang tích cực đẩy nhanh tiến độ thực hiện khảo sát, nghiên cứu để hoàn thành các thủ tục xin cấp phép đầu tư theo quy định.
XTĐT
 

Các tin khác: