Tin tức & Sự kiện

Công ty Cổ phần Kraig Biocraft Laboratories Inc. (Hoa Kỳ) đầu tư xây dựng Trung nghiên cứu và phát triển dâu tằm tơ công nghệ cao tại xã Đại Hiệp, huyện Đại Lộc

Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF
Ngày 26/3/2017, tại Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Quảng Nam lãnh đạo tỉnh Quảng Nam đã trao Thông báo số 93/TB-UBND ngày 21/3/2017 về thỏa thuận nghiên cứu lập thủ tục đầu tư dự án Trung tâm nghiên cứu, phát triển dâu tằm tơ công nghệ cao tại xã Đại Hiệp, huyện Đại Lộc cho Công ty Cổ phần Kraig Biocraft Laboratories Inc. (Hoa Kỳ). Trung tâm nghiên cứu dự tính có quy mô diện tích quy hoạch xây dựng lên đến 50ha, nằm trên địa bàn 2 thôn Đông Phú và Tích Phú, xã Đại Hiệp, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam.
 
Để hỗ trợ cho Công ty Cổ phần Kraig Biocraft Laboratories Inc. trong việc nghiên cứu lập thủ tục đầu tư xây dựng Trung tâm nghiên cứu, phát triển dâu tằm tơ công nghệ cao tại xã Đại Hiệp, huyện Đại Lộc, ngày 18/4/2017, UBND tỉnh Quảng Nam ra Quyết định số 1269/QĐ-UBND về việc thành lập Tổ công tác hỗ trợ Công ty Cổ phần Kraig Biocraft Laboratories Inc. thực hiện dự án Trung tâm nghiên cứu, phát triển dâu tằm tơ công nghệ cao tại xã Đại Hiệp, huyện Đại Lộc. Tổ công tác bao gồm đại diện lãnh đạo các Sở, Ban, Ngành có liên quan và UBND huyện Đại Lộc.
 
Hiện tại, Công ty Cổ phần Kraig Biocraft Laboratories Inc. đang triển khai khảo sát địa điểm dự án và lập các thủ tục xin cấp phép đầu tư theo quy định. Đồng thời, Công ty đã và đang tiến hành khảo sát địa điểm tại các huyện Đại Lộc, Điện Bàn và Duy Xuyên để xem xét khả năng phục hồi diện tích trồng dâu trên 2.000 ha để phục vụ cho việc nghiên cứu đầu tư, phát triển và hoạt động lâu dài của dự án.
XTĐT
 

Các tin khác: