Tin tức & Sự kiện

Công bố thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý Nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường

Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF
Ngày 20/10/2017, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Quyết định số 2571/QĐ-BTNMT về việc công bố thủ tục hành chính (TTHC) thuộc phạm vi chức năng quản lý Nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

TTHC được công bố tại Quyết định này là Khai thác và sử dụng thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường tại cấp Trung ương và cấp địa phương với 02 hình thức: Khai thác và sử dụng thông tin, dữ liệu qua trang thông tin hoặc cổng thông tin điện tử của cơ quan cung cấp thông tin, dữ liệu; Khai thác và sử dụng thông tin, dữ liệu theo hình thức phiếu yêu cầu hoặc văn bản yêu cầu.

Tại cấp trung ương, với trường hợp khai thác và sử dụng thông tin, dữ liệu qua trang thông tin hoặc cổng thông tin điện tử của cơ quan cung cấp thông tin, dữ liệu, tổ chức, cá nhân phải đăng ký và được cấp quyền truy cập, khai thác thông tin, dữ liệu từ cơ quan cung cấp thông tin, dữ liệu. Thời hạn giải quyết trong trường hợp này không được quy định.

Với trường hợp khai thác và sử dụng thông tin, dữ liệu theo hình thức phiếu yêu cầu hoặc văn bản yêu cầu, các tổ chức, cá nhân có nhu cầu căn cứ vào danh mục thông tin, dữ liệu hiện có, lập phiếu yêu cầu theo mẫu và nộp cho các đơn vị quản lý thông tin, dữ liệu. Trong 05 ngày làm việc, cơ quan quản lý thông tin, dữ liệu tiếp nhận kiểm tra văn bản, phiếu yêu cầu và thông báo nghĩa vụ tài chính cho tổ chức, cá nhân. Khi tổ chức, cá nhân thực hiện nghĩa vụ tài chính, cơ quan quản lý thông tin dữ liệu có trách nhiệm cung cấp đầy đủ, chính xác các thông tin, dữ liệu cho tổ chức, cá nhân. 
 
Tham khảo Quyết định 2571/QĐ-BTNMT tại đây. 
TNGQ
 

Các tin khác: