Tin tức & Sự kiện

Báo cáo đánh giá, kiểm kê các nguồn lực trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF
Ngày 07/11/2017, UBND tỉnh Quảng Nam đã có Báo cáo số 165/BC-UBND Kểm kê, đánh gia các nguồn lực trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.
 
Theo Báo cáo, thực trạng và tình hình khai thác, quản lý, sử dụng các nguồn lực của địa phương bao gồm: Nguồn lực con người; Nguồn lực tài nguyên thiên nhiên;  Nguồn lực cơ sở vật chất và hạ tầng kinh tế - xã hội ; Nguồn lực tài chính, tiền tệ. Trong đó, Quảng Nam là tỉnh có dân số lớn thứ hai của vùng ven biển miền Trung (sau Bình Định) và đứng thứ 19 về dân số trên toàn quốc. Năm 2017 dân số ước khoảng 1.494 nghìn người, trong đó nữ 761 nghìn người, chiếm tỉ lệ 51% dân số, dân số khu vực thành thị hơn 362 nghìn người, chiếm 24,2%.
 
Đến hết quý II/2017, dân số trong tuổi lao động của tỉnh chiếm 60,2% tổng số dân. Số lao động đang làm việc trong các ngành kinh tế gần 882 nghìn người, trong đó khu vực nông lâm thủy sản 415,7 nghìn lao động, chiếm 25,7%; khu vực công nghiệp – xây dựng 226,6 nghìn lao động, chiếm 25,7%; khu vực dịch vụ có 239,6 nghìn lao động, chiếm 27,16%. Cơ cấu lao động đang có xu hướng chuyển dịch nhanh ở khu vực phi nông nghiệp do nhu cầu tuyển dụng lao động phổ thông ở khu vực này trên địa bàn tỉnh là rất lớn.
 
Bên cạnh đó, Báo cáo cũng  đề xuất, kiến nghị, giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý, khai thác, sử dụng và phát huy hiệu quả các nguồn lực của nền kinh tế đến năm 2020 và năm 2035 như:
Đầu tư kết cấu hạ tầng đồng bộ, ưu tiên những ngành, lĩnh vực và các vùng có tác động lan tỏa trên địa bàn để tạo điều kiện thuận lợi kêu gọi các tổ chức, doanh nghiệp đến đầu tư sản xuất-kinh doanh góp phần phát triển kinh tế-xã hội trên địa bàn tỉnh.
 
Tiếp tục điều chỉnh bổ sung, hoàn chỉnh các quy hoạch, kế hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội của tỉnh đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2035, các quy hoạch ngành, quy hoạch phát triển kinh tế, xã hội, nông thôn mới các xã trọng điểm, quy hoạch phát triển du lịch văn hóa, sinh thái, kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội hằng năm của tỉnh.
Đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động người dân nâng cao ý thức bảo vệ môi trường như: bảo vệ rừng, bảo vệ nguồn nước, bảo vệ các nguồn tài nguyên thiên nhiên, lâm khoáng sản hiện có. Chú ý đánh giá tác động môi trường đối với dự án trên địa bàn nhằm hạn chế tác động xấu đến môi trường.
 
Tham khảo Báo cáo 165/BC-UBND tại đây.
 
TNGQ
 

Các tin khác: