Bản đồ chỉ dẫn

Thông tin liên hệ

Trung tâm Hành chính Công và Xúc tiến đầu tư tỉnh Quảng Nam

 • Địa chỉ: 159B Trần Quý Cáp - thành phố Tam Kỳ - tỉnh Quảng Nam

  Điện thoại: (84) 2353 815333

  Fax: (84) 2353 815111

  Hotline: (84) 985007199.

  Website: www.ipaquangnam.gov.vn

  Email: info@ipaquangnam.gov.vn

Cơ cấu tổ chức

LÃNH ĐẠO TRUNG TÂM Ông Võ Văn Hùng Chức vụ: Giám Đốc Điện thoại: 0510.3607.199 - 0985.007.199 Email: hungchulai@gmail.com Ông Thiều Việt Dũng Chức vụ: Phó Giám Đốc Điện thoại: 0510.3603.636 - 0913.488.365 Email: thieuvietdung@gmail.com Ông Trần Văn Phúc Chức vụ: Phó Giám Đốc Điện thoại: 0905.871.117 Email: tranphuctnmt@gmail.com Ông Đinh Văn Vũ Chức vụ: Phó Giám Đốc Điện thoại: 0914.180.101 Email: dinhvanvuquangnam@gmail.com
văn phòng Ông Phạm Quang Lâm Chức vụ: Chánh VP Điện thoại: 0935.691.234 Email: phamquanglamtk@gmail.com Ông Nguyễn Công Định Chức vụ: Chuyên viên Điện thoại: 0935.207.969 Email: congdinhtamphu@gmail.com Bà Nguyễn Thị Xuân Yến Chức vụ: Chuyên viên Điện thoại: 0978.977.375 Email: xuanyenth@gmail.com Ông Nguyễn Đoàn Thịnh Chức vụ: Chuyên viên Điện thoại: 0988.334.992 Email: ndoanthinh@gmail.com Bà Lê Thị Diệp Chức vụ: Văn thư Điện thoại: 0510.3815.333 - 0914.527.774 Email: diep.xttm@gmail.com Ông Phạm Văn Chương Chức vụ: Lái xe Điện thoại: 0905.007.989 Ông Nguyễn Trọng Đức Chức vụ: Lái xe Điện thoại: 0935.642.140 Ông Nguyễn Văn Nhựt Chức vụ: Bảo vệ Điện thoại: 0166.548.2767 Ông Nguyễn Văn Hòa Chức vụ: Bảo vệ Điện thoại: 0167.428.7909 Bà Nguyễn Thị Dung Ánh Chức vụ: Tạp vụ Điện thoại: 0126.4869.553 Phòng quản lý
đầu tư Ông Mai Chí Tâm Chức vụ: Trưởng phòng Điện thoại: 0905.288.017 Email: mctamkt@gmail.com Bà Hoàng Thị Thu Thủy Chức vụ: Phó Trưởng phòng Điện thoại: 0935.281.110 Email: thuyhoang263@gmail.com Ông Phạm Thái Hùng Chức vụ: Chuyên viên Điện thoại: 0905.261.553 Email: phamhungqnam@gmail.com Ông Nguyễn Tấn Huy Chức vụ: Chuyên viên Điện thoại: 0945.113.444 Email: tanhuytkqn@gmail.com
Phòng
xúc tiến đầu tư Ông Lưu Văn Nam Chức vụ: Phó Trưởng phòng Điện thoại: 0935.314.357 Email: luunam.qnam@gmail.com Ông Bùi Trịnh Minh Đức Chức vụ: Chuyên viên Điện thoại: 0905.679.987 Email: minhducipa@gmail.com Ông Nguyễn Quang Thời Chức vụ: Chuyên viên Điện thoại: 0934.777.751 Email: quangthoi205@gmail.com Bà Phạm Thị Đỗ Quyên Chức vụ: Chuyên viên Điện thoại: 0906.551.868 Email: pdoquyen@gmail.com
Phòng
hỗ trợ
doanh nghiệp Bà Trương Thị Yến Ngọc Chức vụ: Trưởng phòng Điện thoại: 0983.039.929 Email: yenngocqn@gmail.com Bà Doãn Thị Mỹ Ngọc Chức vụ: Chuyên viên Điện thoại: 0944.870.019 Email: doanmyngoc.phivan@gmail.com Ông Đỗ Hoàng Tuấn Chức vụ: Chuyên viên Điện thoại: 0903.598.778 Email: dhtuan86@gmail.com Bà Trần Thị Xuân Hiền Chức vụ: Chuyên viên Điện thoại: 0167.678.0169 Email: xuanhientk@gmail.com
Phòng tiếp nhận
và giải quyết thủ tục
hành chính Ông Phan Tá Tây Chức vụ: Trưởng phòng Điện thoại: 0905.248.899 Email: phantatay@gmail.com Ông Nguyễn Văn Phúc Chức vụ: Phó Trưởng phòng Điện thoại: 0982.342.237 Email: phucxttmquangnam@gmail.com Ông Trần Quang Trực Chức vụ: Chuyên viên Điện thoại: 0909.088.343 Email: quangtruc09@gmail.com Bà Nguyễn Thị Lan Anh Chức vụ: Chuyên viên Điện thoại: 0968.121.679 Email: ntlananh87@gmail.com Bà Đinh Thị Đỗ Quyên Chức vụ: Chuyên viên Điện thoại: 0905.729.577 Email: doquyen.ipdc@gmail.com

Gửi ý kiến