Bản đồ chỉ dẫn

Thông tin liên hệ

Trung tâm Hành chính Công và Xúc tiến đầu tư tỉnh Quảng Nam

Cơ cấu tổ chức

LÃNH ĐẠO TRUNG TÂM Ông Võ Văn Hùng Chức vụ: Giám Đốc Điện thoại: 0235.3607.199 Email: hungchulai@gmail.com Ông Thiều Việt Dũng Chức vụ: Phó Giám Đốc Điện thoại: 0235.3603.636 - 0913.488.365 Email: thieuvietdung@gmail.com Ông Trần Văn Phúc Chức vụ: Phó Giám Đốc Điện thoại: 0905.871.117 Email: tranphuctnmt@gmail.com Ông Đinh Văn Vũ Chức vụ: Phó Giám Đốc Điện thoại: 0914.180.101 Email: dinhvanvuquangnam@gmail.com
văn phòng Ông Phạm Quang Lâm Chức vụ: Chánh VP Điện thoại: 0935.691.234 Email: phamquanglamtk@gmail.com Ông Nguyễn Công Định Chức vụ: Chuyên viên Điện thoại: 0935.207.969 Email: congdinhtamphu@gmail.com Bà Nguyễn Thị Xuân Yến Chức vụ: Chuyên viên Điện thoại: 0978.977.375 Email: xuanyenth@gmail.com Ông Nguyễn Đoàn Thịnh Chức vụ: Chuyên viên Điện thoại: 0988.334.992 Email: ndoanthinh@gmail.com Bà Lê Thị Diệp Chức vụ: Văn thư Điện thoại: 0235.3815.333 - 0914.527.774 Email: diep.xttm@gmail.com Ông Phạm Văn Chương Chức vụ: Lái xe Điện thoại: 0905.007.989 Ông Nguyễn Trọng Đức Chức vụ: Lái xe Điện thoại: 0935.642.140 Ông Nguyễn Văn Nhựt Chức vụ: Bảo vệ Điện thoại: 0166.548.2767 Ông Nguyễn Văn Hòa Chức vụ: Bảo vệ Điện thoại: 0167.428.7909 Bà Nguyễn Thị Dung Ánh Chức vụ: Tạp vụ Điện thoại: 0126.4869.553 Phòng quản lý
đầu tư Ông Mai Chí Tâm Chức vụ: Trưởng phòng Điện thoại: 0905.288.017 Email: mctamkt@gmail.com Bà Hoàng Thị Thu Thủy Chức vụ: Phó Trưởng phòng Điện thoại: 0935.281.110 Email: thuyhoang263@gmail.com Ông Phạm Thái Hùng Chức vụ: Chuyên viên Điện thoại: 0905.261.553 Email: phamhungqnam@gmail.com Ông Nguyễn Tấn Huy Chức vụ: Chuyên viên Điện thoại: 0945.113.444 Email: tanhuytkqn@gmail.com
Phòng
xúc tiến đầu tư Ông Lưu Văn Nam Chức vụ: Phó Trưởng phòng Điện thoại: 0935.314.357 Email: luunam.qnam@gmail.com Ông Bùi Trịnh Minh Đức Chức vụ: Chuyên viên Điện thoại: 0905.679.987 Email: minhducipa@gmail.com Ông Nguyễn Quang Thời Chức vụ: Chuyên viên Điện thoại: 0934.777.751 Email: quangthoi205@gmail.com Bà Phạm Thị Đỗ Quyên Chức vụ: Chuyên viên Điện thoại: 0906.551.868 Email: pdoquyen@gmail.com
Phòng
hỗ trợ
doanh nghiệp Bà Trương Thị Yến Ngọc Chức vụ: Trưởng phòng Điện thoại: 0983.039.929 Email: yenngocqn@gmail.com Bà Doãn Thị Mỹ Ngọc Chức vụ: Chuyên viên Điện thoại: 0944.870.019 Email: doanmyngoc.phivan@gmail.com Ông Đỗ Hoàng Tuấn Chức vụ: Chuyên viên Điện thoại: 0903.598.778 Email: dhtuan86@gmail.com Bà Trần Thị Xuân Hiền Chức vụ: Chuyên viên Điện thoại: 0167.678.0169 Email: xuanhientk@gmail.com
Phòng tiếp nhận
và giải quyết thủ tục
hành chính Ông Phan Tá Tây Chức vụ: Trưởng phòng Điện thoại: 0935.278.899 Email: phantatay@gmail.com Ông Nguyễn Văn Phúc Chức vụ: Phó Trưởng phòng Điện thoại: 0982.342.237 Email: phucxttmquangnam@gmail.com Ông Trần Quang Trực Chức vụ: Chuyên viên Điện thoại: 0909.088.343 Email: quangtruc09@gmail.com Bà Nguyễn Thị Lan Anh Chức vụ: Chuyên viên Điện thoại: 0968.121.679 Email: ntlananh87@gmail.com Bà Đinh Thị Đỗ Quyên Chức vụ: Chuyên viên Điện thoại: 0905.729.577 Email: doquyen.ipdc@gmail.com

Gửi ý kiến