Trung tâm Hành chính công và Xúc tiến đầu tư tỉnh Quảng Nam

Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF
1. Tên gọi:
 
Trung tâm Hành chính công và Xúc tiến đầu tư tỉnh Quảng Nam được thành lập tại Quyết định số 3257/QĐ-UBND ngày 14 tháng 9 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam.
Tên tiếng Anh trong giao dịch đối ngoại: THE PUBLIC ADMINISTRATION AND INVESTMENT PROMOTION AGENCY OF QUANG NAM PROVINCE (gọi tắt là IPA Quang Nam).
 
2. Vị trí, chức năng:
 
- Trung tâm Hành chính công và Xúc tiến đầu tư tỉnh Quảng Nam (sau đây gọi tắt là Trung tâm) là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh; chịu sự chỉ đạo, điều hành trực tiếp và toàn diện của Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh; có tư cách pháp nhân, con dấu riêng và được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước để hoạt động theo quy định của pháp luật.
- Trụ sở Trung tâm đặt tại số 159B Trần Quý Cáp, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam.
- Trung tâm là đầu mối tập trung để các cơ quan, đơn vị thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh và một số cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh bố trí công chức, viên chức đến thực hiện việc hướng dẫn, tiếp nhận, thẩm định, giải quyết hồ sơ và trả kết quả giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính của cá nhân, tổ chức; tham gia đề xuất các giải pháp về cải cách thủ tục hành chính và hiện đại hóa nền hành chính nhà nước.
 
3. Nhiệm vụ:
 
- Tổ chức thực hiện việc hướng dẫn, tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính cho người dân và doanh nghiệp theo đúng quy định hiện hành;
- Theo dõi, giám sát việc giải quyết thủ tục hành chính cho người dân và doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh để kịp thời tham mưu lãnh đạo Trung tâm báo cáo Tỉnh ủy, UBND tỉnh theo dõi, chỉ đạo;
- Tham gia đề xuất các nhiệm vụ, giải pháp để cải cách thủ tục hành chính và hiện đại hóa nền hành chính Nhà nước.
- Tham mưu lãnh đạo Trung tâm tổ chức quản lý cán bộ biệt phái (thời gian, nhận xét, đánh giá, đề xuất khen thưởng kỷ luật...) của các cơ quan về làm việc tại Trung tâm.

Cơ cấu tổ chức

LÃNH ĐẠO TRUNG TÂM Ông Võ Văn Hùng Chức vụ: Giám Đốc Điện thoại: 0510.3607.199 - 0985.007.199 Email: hungchulai@gmail.com Ông Thiều Việt Dũng Chức vụ: Phó Giám Đốc Điện thoại: 0510.3603.636 - 0913.488.365 Email: thieuvietdung@gmail.com Ông Trần Văn Phúc Chức vụ: Phó Giám Đốc Điện thoại: 0905.871.117 Email: tranphuctnmt@gmail.com Ông Đinh Văn Vũ Chức vụ: Phó Giám Đốc Điện thoại: 0914.180.101 Email: dinhvanvuquangnam@gmail.com
văn phòng Ông Phạm Quang Lâm Chức vụ: Chánh VP Điện thoại: 0935.691.234 Email: phamquanglamtk@gmail.com Ông Nguyễn Công Định Chức vụ: Chuyên viên Điện thoại: 0935.207.969 Email: congdinhtamphu@gmail.com Bà Nguyễn Thị Xuân Yến Chức vụ: Chuyên viên Điện thoại: 0978.977.375 Email: xuanyenth@gmail.com Ông Nguyễn Đoàn Thịnh Chức vụ: Chuyên viên Điện thoại: 0988.334.992 Email: ndoanthinh@gmail.com Bà Lê Thị Diệp Chức vụ: Văn thư Điện thoại: 0510.3815.333 - 0914.527.774 Email: diep.xttm@gmail.com Ông Phạm Văn Chương Chức vụ: Lái xe Điện thoại: 0905.007.989 Ông Nguyễn Trọng Đức Chức vụ: Lái xe Điện thoại: 0935.642.140 Ông Nguyễn Văn Nhựt Chức vụ: Bảo vệ Điện thoại: 0166.548.2767 Ông Nguyễn Văn Hòa Chức vụ: Bảo vệ Điện thoại: 0167.428.7909 Bà Nguyễn Thị Dung Ánh Chức vụ: Tạp vụ Điện thoại: 0126.4869.553 Phòng quản lý
đầu tư Ông Mai Chí Tâm Chức vụ: Trưởng phòng Điện thoại: 0905.288.017 Email: mctamkt@gmail.com Bà Hoàng Thị Thu Thủy Chức vụ: Phó Trưởng phòng Điện thoại: 0935.281.110 Email: thuyhoang263@gmail.com Ông Phạm Thái Hùng Chức vụ: Chuyên viên Điện thoại: 0905.261.553 Email: phamhungqnam@gmail.com Ông Nguyễn Tấn Huy Chức vụ: Chuyên viên Điện thoại: 0945.113.444 Email: tanhuytkqn@gmail.com
Phòng
xúc tiến đầu tư Ông Lưu Văn Nam Chức vụ: Phó Trưởng phòng Điện thoại: 0935.314.357 Email: luunam.qnam@gmail.com Ông Bùi Trịnh Minh Đức Chức vụ: Chuyên viên Điện thoại: 0905.679.987 Email: minhducipa@gmail.com Ông Nguyễn Quang Thời Chức vụ: Chuyên viên Điện thoại: 0934.777.751 Email: quangthoi205@gmail.com Bà Phạm Thị Đỗ Quyên Chức vụ: Chuyên viên Điện thoại: 0906.551.868 Email: pdoquyen@gmail.com
Phòng
hỗ trợ
doanh nghiệp Bà Trương Thị Yến Ngọc Chức vụ: Trưởng phòng Điện thoại: 0983.039.929 Email: yenngocqn@gmail.com Bà Doãn Thị Mỹ Ngọc Chức vụ: Chuyên viên Điện thoại: 0944.870.019 Email: doanmyngoc.phivan@gmail.com Ông Đỗ Hoàng Tuấn Chức vụ: Chuyên viên Điện thoại: 0903.598.778 Email: dhtuan86@gmail.com Bà Trần Thị Xuân Hiền Chức vụ: Chuyên viên Điện thoại: 0167.678.0169 Email: xuanhientk@gmail.com
Phòng tiếp nhận
và giải quyết thủ tục
hành chính Ông Phan Tá Tây Chức vụ: Trưởng phòng Điện thoại: 0905.248.899 Email: phantatay@gmail.com Ông Nguyễn Văn Phúc Chức vụ: Phó Trưởng phòng Điện thoại: 0982.342.237 Email: phucxttmquangnam@gmail.com Ông Trần Quang Trực Chức vụ: Chuyên viên Điện thoại: 0909.088.343 Email: quangtruc09@gmail.com Bà Nguyễn Thị Lan Anh Chức vụ: Chuyên viên Điện thoại: 0968.121.679 Email: ntlananh87@gmail.com Bà Đinh Thị Đỗ Quyên Chức vụ: Chuyên viên Điện thoại: 0905.729.577 Email: doquyen.ipdc@gmail.com