Danh bạ Doanh nghiệp

 • Tên đơn vị: Công ty trách nhiệm hữu hạn Đức Long

  Địa chỉ: Thôn Đại An, xã Đại Nghĩa

  Huyện/Thành phố: Đại Lộc

  Số điện thoại: 914807632

  Tên người đại diện: Trần Phước Sỹ

 • Tên đơn vị: Công ty TNHH sản xuất và thương mại Nhân Hòa

  Địa chỉ: Quốc lộ 1A, xã Quế Xuân 2

  Huyện/Thành phố: Quế Sơn

  Số điện thoại: 905118218

  Tên người đại diện: Phạm Văn Sơn

 • Tên đơn vị: Công Ty TNHH Diệu Thu

  Địa chỉ: Thôn 1, xã Quế Cường

  Huyện/Thành phố: Quế Sơn

  Số điện thoại: 903589326

  Tên người đại diện: Nguyễn Thị Thu

 • Tên đơn vị: Công ty cổ phần Vĩnh Khánh

  Địa chỉ: Lô 37 - 38 đường Hùng Vương, phường Hòa Thuận

  Huyện/Thành phố: Tam kỳ

  Số điện thoại:

  Tên người đại diện: Hồ Thị Tuyết Hoa

 • Tên đơn vị: Công Ty CP Xây Dựng Và Thương Mại Hoa Mai

  Địa chỉ: 30 Lê Văn Hưu, phường Tân An

  Huyện/Thành phố: Hội An

  Số điện thoại: 914167658

  Tên người đại diện: Lý Ngọc Tần

 • Tên đơn vị: Công ty TNHH Hoàn Thành

  Địa chỉ: Khối 5, thị trấn Núi Thành

  Huyện/Thành phố: Núi Thành

  Số điện thoại: 913422634

  Tên người đại diện: Trần Sâm

Prev 123456789