Các khu quy hoạch

1. CÁC KHU KINH TÊ, KHU CÔNG NGHIỆP, CỤM CÔNG NGHIỆP

 • Khu kinh tế mở Chu Lai: tổng diện tích 42.000 ha
 • Khu công nghiệp Điện Nam - Điện Ngọc (Điện Bàn): tổng diện tích 245 ha
 • Khu công nghiệp Thuận Yên (Tam Kỳ): tổng diện tích 232 ha
 • Khu công nghiệp Đông Quế Sơn (Quế Sơn): tổng diện tích 300 ha
 • Khu công nghiệp Phú Xuân (Phú Ninh): tổng diện tích 365 ha
 • Khu kinh tế cửa khẩu Nam Giang (Nam Giang): tổng diện tích 710 ha
 • Nhiều cụm công nghiệp với tổng diện tích quy hoạch 3.096,37 ha: Đại Hiệp, Đại Tân, Tây An, Đông Phú, Hà Lam – Chợ Được...

Hiện nay đã đầu tư hạ tầng hoàn chỉnh, thuận lợi về giao thông đường bộ, đường biển ...

 

 

2. CÁC KHU DU LỊCH, KHU ĐÔ THỊ

 • Khu du lịch ven biển Đà Nẵng - Hội An
 • Khu đô thị mới Điện Nam – Điện Ngọc
 • Khu du lịch, đô thị Nam Hội An
 • Khu du lịch ven biển Tam Kỳ - Núi Thành
 • Khu đô thị Tam Kỳ
 • Khu đô thị Tam Hòa, Tam Anh
 • Khu đô thị Tam Hiệp - Chu lai